معادلات کسری

حجم فایل : 454.0 KB
نوع فایل : پاور پوینت
تعداد اسلاید ها : 5
بنام خدا معادلات کسری ریاضی سوم انسانی در این نوع معادلات باید ک.م.م مخرج را حساب کرد و کل عبارات را در آن ضرب کرد.
و در ادامه به حل معادله خطی یا درجه 2 تشکیل شده پرداخت
تنها نکته اینست که جواب های بدست آمده را باید در معادله ی اولیه چک کرد تا در دامنه ی آن باشد.
مثال: اکنون با دانستن این موضوع که معادله اولیه دامنه ی عبارت (چرا؟) می باشد می بینیم هر دو جواب درست و قابل قبول اند. پایان...